מדניות פרטיות

 

 

1. כל פרטיו האישים של המזמין (שם, דואר אלקטרוני וכדומה), יישמרו במאגרי המידע של החברה.

 

2. החברה נוקטת אמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיסי אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי התקן. עם זאת במקרים שאינה בשליטתה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא עקיף או ישיר, שייגרם למזמינה ו/או למי מטעמן אם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

3. החברה לא תעביר פרטיו האישיים של המזמין לאף גורם אחר זולת לספקים, במידת הצורך וזאת רק לשם השלמת עסקה.

 

4. החברה לא תעשה כל שימוש בפרטים של אמצעי התשלום של המזמין אלא לביצוע תשלום בגין עסקה אותה ביקש המזמין לערוך, ופרטים אלו לא יועברו לאף גורם אחר זולת לצורך זה.

 

5. למרות האמור לעיל, החברה תהא רשאית להעביר פרטיו האישיים של משתמש לצד שלישי במקרים בהם המזמין ביצע מעשה או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם, המזמין עשה שימוש בשירותי החברה לביצוע מעשה בלתי חוקי, אם התקבל בידי החברה צו שיפוטי המורה לה למסור את פרטי המזמין לצד שלישי וכן בכל מחלוקת או הליכים משפטיים.

 

6. החברה תוכל להשתמש בפרטיו האישיים של המזמין, ללא זיהוי המזמין הספציפי, לצורך ניתוח מידע סטטיסטי והצגתו ו/או מסירתו לגורמים אחרים.

 

7. מאחר שמדובר בביצוע פעולות בסביבה מקוונת אין באפשרותה של החברה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה או חשיפת המידע האגור בידי מבצעי פעולות בלתי חוקיות. אם יעלה בידי צד שלישי לחדור למידע אשר שמור בידי החברה ו/או להשתמש בו לרעה, לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי החברה.

 

8. החברה תהא רשאית לעשות שימוש ב – “עוגיות” (“cookies”) על מנת לספק למשתמש שירות מהיר ויעיל ולחסוך מהמזמין הצורך להזין את פרטיו האישיים בכל כניסה לאתר.

כדי להביא לשיפור חווית הגלישה או החוויה המקוונת של הגולש באתר, רבים מדפי האתר עושים שימוש ב-“cookies ,”שהם למעשה קבצי טקסט שהוצבו/הממוקמים על גבי הדיסק הקשיח של מחשב הגולש על ידי שרת האינטרנט של האתר, כדי לשמור/לאחסן את העדפותיו של הגולש. ”cookies ”לכשעצמו אינו מגלה לאתר פרטים אודות כתובת המייל הדוא“ל של הגולש או מספק לאתר מידע מזהה אישי אחר של הגולש, אלא אם הגולש בוחר לספק לאתר מידע זה. מכל מקום, מרגע שהגולש בחר לספק לאתר את המידע המזהה אישי, מידע זה, עשוי להיות מקושר לנתוני/פרטי המידע המאוחסנים ב-“cookie.” האתר עושה שימוש ב-“cookies ,”כתוכנת נוחות לצורך חסכון בזמן, לצורך הבנה כיצד משתמשים הגולשים באתר וכן כדי להביא לשיפור התוכן וההצעות שלנו באתר. לדוגמא, האתר עשוי להשתמש ב-“cookies ,”כדי להתאים לגולש את חווית הגלישה בדפי האינטרנט באתר או כדי לשחזר מידע ספציפי של הגולש, בביקורים הבאים שלו באתר, למשל על מנת לזהות את הגולש לפי שמו כאשר הוא חוזר לאתר. כמו כן, האתר גם עשוי לעשות שימוש ב-“cookies ”בכדי להציע לגולש תוכניות, שירותים ומוצרים. באפשרות הגולש לדחות את ה-“cookies ”באמצעות הדפדפן שלו. במידה שהגולש יבחר לדחות את ה-“cookies ”יתכן שיתבקש להירשם מחדש לאתר בכל פעם שהוא יבחר להיכנס מחדש/לבקר באתר, ולא יהיה ניתן להירשם “לאזור האישי” באתר, המאפשר חווית רכישה מהיקה ונוחה יותר.

 

9. בקיום מקרים שאינם בשליטתה של החברה ו/או הנובעים מכח עליון, החברה לא תהא אחראית לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם למזמין ו/או למי מטעם המזמין עם מידע זה יאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה.

 

שרות לקוחות